Bộ cách ly DC

123

Máy móc được thiết kế tốt nhất trong vũ trụ này là cơ thể con người. Nó có một hệ thống tự vệ và tự sửa chữa tích hợp tuyệt vời. Ngay cả hệ thống rất thông minh đó cũng cần sửa chữa và bảo trì không thường xuyên. Và mọi hệ thống nhân tạo, bao gồm cả việc lắp đặt PV năng lượng mặt trời cũng vậy. Trong cài đặt năng lượng mặt trời là bộ biến tần nhận Dòng điện một chiều (DC) từ các dây năng lượng mặt trời làm đầu vào và đưa Dòng điện xoay chiều (AC) vào lưới điện ở đầu ra. Trong quá trình lắp đặt, bảo trì định kỳ và các trường hợp khẩn cấp, cần phải cách ly các tấm pin khỏi phía AC, và do đó, một công tắc cách ly vận hành bằng tay được đặt giữa các tấm và đầu vào biến tần. Một công tắc như vậy được gọi là bộ cách ly DC vì nó cung cấp cách ly DC giữa các tấm quang điện và phần còn lại của hệ thống.

Đây là công tắc an toàn thiết yếu và được yêu cầu trong mỗi hệ thống điện quang điện theo tiêu chuẩn IEC 60364-7-712. Yêu cầu tương ứng của Anh xuất phát từ BS7671 - Phần 712.537.2.1.1, trong đó nêu rõ “Để cho phép bảo trì bộ chuyển đổi PV, phải cung cấp phương tiện cách ly bộ chuyển đổi PV khỏi phía DC và phía AC”. Thông số kỹ thuật cho chính bộ cách ly DC được nêu trong “Hướng dẫn lắp đặt hệ thống PV”, mục 2.1.12 (Phiên bản 2).


Thời gian đăng bài: 24/08-2020