• DC Isolator Distribution/String Boxes

  Hộp phân phối / chuỗi cách ly DC

  • 4 đến 54 cực

  • Khả năng chịu nhiệt cao - nhựa ASA

  • Trần tùng nt cửa

  • UV ổn định

  • IP65 tỷ lệ Trong bên / Sử dụng ngoài trời

  • Trái đất và các thanh trung tính ở chỗ khuất

  • Thích hợp cho các ứng dụng Photovltaic